Bazální stimulace (BS) v DOZP Kadaň

12.01.2018 12:30

Bazální stimulace si v našich Domovech našla své místo pro své pozitivní účinky, které má na uživatele. Bazální stimulace nejčastěji probíhá v relaxačních místnostech, které jsme vybudovaly na základě absolvovaných kurzů BS. V relaxačních místnostech využíváme různé stimulační prvky, které mají relaxační, uvolňující nebo povzbuzující účinky na uživatele. V relaxačních místnostech se s oblibou využívají vibrační podložky, světelné projekce, nebo houpací sítě. Během pobytu v relaxační místnosti probíhají individuální masáže dle BS, nebo jiné stimulační terapie (např. muzikoterapie, aromaterapie, vestibulární stimulace a jiné).

Bazální stimulaci se snažíme začlenit do aktivit běžného dne v Domovech (např. relaxační koupele, polohování do hnízda v rámci canisterapie, nebo během pobytu na terasách a hernách). U vybraných uživatelů, byly vytvořeny informační cedulky na kterých se nachazí:
Oslovení, iniciální dotek, oblíbená chuť, pozitivní a negativní reakce, zlozvyky. Tyto informační cedulky se nám dobře osvědčily nejen pro nově příchozí  personál, kterým slouží jako výborná pomůcka pro orientování se a navázání komunikace s uživateli, ale i pro každodenní komunikaci mezi personálem a uživateli.

V listopadu 2017 jsme se zúčastnili kongresu pořádaným IBS v Ostravě, který se nám velmi líbil a obohatil nás o nové poznatky, které bychom mohli využít i v našich Domovech. V lednu 2018 proběhne supervize BS, kterou doufáme s úspěchem absolvujeme a získáme tím certifikované pracoviště s bazální stimulací.

Zpět