Informace o nás

Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích změn a doplňků. Vlastní činnost byla zahájena dne 1.1.1993.
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12.2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj.
 Od 1.7.2008 došlo ke změně názvu organizace z původního Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace na Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace.

V čele organizace stojí statutární zástupce Ing. Lenka Miláková jmenovaná Radou Ústeckého kraje na základě výsledků výběrového řízení.

Ředitelství organizace se nachází v objektu poskytované sociální služby, Březinova 1093, Kadaň, v nově zhotovené přístavbě ve třetím patře.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o poskytují celkem šest pobytových sociálních služeb, v nově zrekonstruovaných objektech s moderním vybavením a personálem na vysoké profesní úrovni:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Březinova 1093, Kadaň – cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Dvořákova 1128, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Domovy pro seniory, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností od 65 let věku
Domovy pro osoby se zdravotním postižení, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 44 let věku
Domovy se zvláštním režimem, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou osoby s Alzheimerovou nebo jiným typem demence od 44 let věku.
Chráněné bydlení, Poštovní 951, Kadaň - 
 
Pobytové služby je poskytovány celoročně, dvacet čtyři hodin denně. Péči zajišťují zkušení zaměstnanci, preferující individuální přístup k jednotlivým uživatelům, který vychází ze specifických potřeb. Uživatelé mají možnost širokého vyžití v dílně volnočasových aktivit. Podílejí se na společenském životě v místních komunitách, účastní se pořádaných akcí a výletů, vždy dle vlastního uvážení s přihlédnutím k jejich momentálnímu zdravotnímu stavu, možnostem a schopnostem.

Zásady ochrany osobních údajů v organizaci

V těchto zásadách se dozvíte jak a proč nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.
 

Organizační schémata a organizační řád

Organizační schéma a Organizační řád najdete v sekci Ke stažení.