Informace o nás

Vlastní činnost byla zahájena dne 1. 1. 1993. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj.
V čele organizace stojí statutární zástupce Ing. Lenka Miláková, MBA jmenovaná Radou Ústeckého kraje na základě výsledků výběrového řízení.
Ředitelství organizace se nachází v objektu poskytované sociální služby, Březinova 1093, Kadaň, v nově zhotovené přístavbě ve třetím patře.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace poskytují celkem šest pobytových sociálních služeb, v nově zrekonstruovaných objektech s moderním vybavením a personálem na vysoké profesní úrovni:

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Březinova 1093, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Dvořákova 1128, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Služba Domovy pro seniory, Sídliště 232, Mašťov - cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností od 65 let věku
Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižení, Sídliště 232, Mašťov - cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 44 let věku
Služba Domovy se zvláštním režimem, Sídliště 232, Mašťov - cílovou skupinou jsou osoby s Alzheimerovou nebo jiným typem demence od 44 let věku.
Služba Chráněné bydlení, Poštovní 951, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 18 let věku.

Pobytové služby jsou poskytovány celoročně, dvacet čtyři hodin denně. Péči zajišťují zkušení zaměstnanci, preferující individuální přístup k jednotlivým uživatelům, který vychází ze specifických potřeb. Uživatelé mají možnost širokého vyžití v dílně volnočasových aktivit. Podílejí se na společenském životě v místních komunitách, účastní se pořádaných akcí a výletů, vždy dle vlastního uvážení s přihlédnutím k jejich momentálnímu zdravotnímu stavu, možnostem a schopnostem.

Informace ke zpracování osobních údajů

těchto informacích se dozvíte jak a proč nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.