Informace o nás

Vlastní činnost byla zahájena dne 1.1.1993. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12.2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj.

V čele organizace stojí statutární zástupce Ing. Lenka Miláková, MBA jmenovaná Radou Ústeckého kraje na základě výsledků výběrového řízení.

Ředitelství organizace se nachází v objektu poskytované sociální služby, Březinova 1093, Kadaň, v nově zhotovené přístavbě ve třetím patře.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o poskytují celkem šest pobytových sociálních služeb, v nově zrekonstruovaných objektech s moderním vybavením a personálem na vysoké profesní úrovni:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Březinova 1093, Kadaň – cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Dvořákova 1128, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 3 let věku
Domovy pro seniory, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností od 65 let věku
Domovy pro osoby se zdravotním postižení, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 44 let věku
Domovy se zvláštním režimem, Sídliště 232, Mašťov – cílovou skupinou jsou osoby s Alzheimerovou nebo jiným typem demence od 44 let věku.
Chráněné bydlení, Poštovní 951, Kadaň - cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením od 18 let věku. Po dobu rekonstrukce je služba poskytována na adrese Březinova 1091, 432 01 Kadaň.
 
Pobytové služby je poskytovány celoročně, dvacet čtyři hodin denně. Péči zajišťují zkušení zaměstnanci, preferující individuální přístup k jednotlivým uživatelům, který vychází ze specifických potřeb. Uživatelé mají možnost širokého vyžití v dílně volnočasových aktivit. Podílejí se na společenském životě v místních komunitách, účastní se pořádaných akcí a výletů, vždy dle vlastního uvážení s přihlédnutím k jejich momentálnímu zdravotnímu stavu, možnostem a schopnostem.

Informace ke zpracování osobních údajů

těchto informacích se dozvíte jak a proč nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.