Profil zadavatele

Všechny veřejné zakázky  (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč bez DPH jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavetele  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=dsskm