Prohlášení o přístupnosti

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.dsskm.cz.

Stav souladu

Na této webové stránce jsou zveřejňovány informace tak aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly i seznámit osoby se zdravotním postižením. Tyto webové prezentace vyhovují požadavkům kladeným zákonem prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle § 4 a 5 tohoto zákona.
Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota  či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 tohoto  zákona toto není dodatečně upravováno.

Přípustnost obsahu

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 11. 2022.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a vlastním posouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
info(zavináč)dsskm.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 pristupnost(zavináč)mvcr.cz