Rekonstrukce Chráněného bydlení

11.05.2020 12:00

Dne 26. 3. 2020 bylo staveniště předáno stavební firmě. Termín dokončení je naplánován na 16. 7. 2020

Zpět