Buřty - Loděnice 22/8

Udělali jsme si výlet autobusem do Klášterce n/O. Prošli jsme si zámecký park a na závěr jsme si opekli buřtíky.

Foto z akce Buřty LoděniceFoto z akce Buřty LoděniceFoto z akce Buřty LoděniceFoto z akce Buřty Loděnice