Akce uživatelů Domova v Kadani v roce 2020

Leden

6. 1. 2020  Svátek Tří králů 
15. 1. 2020 Canisterapie
23. 1. 2020 Plavání v Klášterci nad Ohří

Únor