Svátek Tří králů 6/1

I letos nás navštívili Tři králové tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Společně jsme si zazpívali.