Stavba májky    30/4

Dne 30.dubna 2010 jsme si dopoledne postavili májku. Odpoledne jsme připravili  posezení v altánku, pálení čarodějnice a opékání vuřtů.
Společně jsme si zazpívali májové písně.