Turistický pochod s uživateli DOZP v Kovářské, opékání vuřtů 3/6

Dnešní odpoledne jsme strávili pochodem v Kovářské. Vydali jsme se severně od nádraží, kde se rozkládá Mrtvá slatina, někdy také nazývaná Palouk mrtvých nebo Švédské bažiny. Svůj název získalo rašeliniště na památku tragédie, která se stala v dobách třicetileté války . Oddíl švédského vojska zde při rychlém ústupu zahynul i se svým generálem Rennerem v rašelinném jílu. Událost připomíná pomník u cesty od nádraží do Háje. Cestou jsme plnili úkoly a zjišťovali jsme, jak dobře naší přírodu známe. Pochod jsme zakončili opékáním buřtů a diskotékou. Všem se akce líbila.