Pečení s klienty 1. -3. měsíc

Pracovnice volnočasových činností si pro naše klienty  připravují na každý den různé aktivity. Jednou z těchto aktivit je i pečení. Vždy jednou v měsíci se sejdou zájemci, kteří se chtějí zapojit. Odměnou jim je poté, nejen radost z pocitu  být užitečný, ale i sladká odměna, kterou si sami upekli. Během tohoto setkávání, je vždy veselo. K práci si kolektivně zazpívají lidové písně a připomenou si klasické domácí práce. Na fotografiích je zachyceno naše společné pečení za leden, únor a březen.