logo organizace

Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob

 

v DOZP a CHB Kadaň – platné od 22. 11. 2021

 1. Čas pro návštěvy bude vymezen:

 • dopoledne od 9:00 – 11:00 hod.

 • odpoledne od 14:00 - 17:00 hod.

 1. Návštěvy Domova dbají po celou dobu návštěvy pokynů zaměstnanců Domova.

 2. Při vstupu do Domova si musí návštěva vydezinfikovat ruce, ústa a nos chránit respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu (děti od 6 do 15 let musí mít chirurgickou roušku) a obout si návleky na boty.

 3. Návštěvy budou povoleny při splnění jedné z následujících podmínek:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

 3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad.

 

v DpS a DOZP Mašťov – platné od 22. 11. 2021

 1. Návštěvy budou probíhat denně od 9 do 21 hodin.

 2. Návštěvy Domova dbají po celou dobu návštěvy pokynů zaměstnanců Domova.

 3. Každý návštěvník musí mít vlastní respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy, děti od 6 do 15 let musí mít chirurgickou roušku.

 4. Návštěvy budou povoleny při splnění jedné z následujících podmínek:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

 3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad.
 1. Návštěvy u klientů COVID pozitv jsoui nadále zakázány.

 

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

 

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Certifikáty pracovišť DOZP Kadaň