logo organizace

Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob

v DOZP a ChB Kadaň

 1. Návštěvník telefonicky kontaktuje zaměstnance DOZP, s kterým si domluví čas návštěvy.
  Kontakty:

  • DOZP Dvořákova 1128, Kadaň: 474 334 462

  • DOZP Březinova 1093, Kadaň: 474 344 379

 2. Zaměstnanec (vedoucí směny), bude koordinovat návštěvy tak, aby nedošlo ke koncentraci více osob na zařízení.

 3. Čas pro návštěvy bude vymezen:

  • dopoledne od 9:00 – 11:00 hod.

  • odpoledne od 14:00 - 17:00 hod.

 4. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby za jedním klientem ve stejném čase.

 5. Návštěva bude dotázaná na svůj zdravotní stav, vyplní čestné prohlášení třetí osoby.

 6. Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude mít teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je kontakt s klientem zakázaný.

 7. Další podmínky pro uskutečnění návštěv na zařízení DOZP a CHB:

 • Varianta č. 1 Návštěva na zařízení DOZP a CHB je možná pouze s potvrzením antigenního testu (ne starším 48 hodin)

 • Varianta č. 2 Návštěva na zařízení DOZP a CHB je možná s čestným prohlášením o provedení antigenního/PCR testu

 • Varianta č. 3 Návštěva na zařízení DOZP a  CHB je možná s potvrzením o očkování – po 2. aplikaci očkovací dávky od které uplynulo nejméně 14 dní

 • Varianta č. 4 Návštěva na zařízení DOZP a CHB je možná s potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (v době 90 dnů přede dnem návštěvy.)

 1. V případě příznivého počasí bude návštěvám doporučena vycházka s kientem.

 2. V případě nepříznivého počasí:

 • DOZP Dvořákova 1128, Kadaň - bude zpřístupněna pro návštěvy vnitřní terasa se vstupem s venkovní strany.

 • DOZP Březinova 1093, Kadaň - bude zpřístupněna návštěvní místnost.

 1. Při vstupu na terasu z venkovní strany, si musí návštěva vydezinfikkovat ruce, ústa chránit respirátorem FFP2, obout si návleky na boty.

 2. Bude zajištěno větrání vnitřní terasy.

 3. Návštěva po domluveném čase opustí terasu opět venkovním vchodem.

 4. Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce ploch a povrchů, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.

 

v DpS a DOZP Mašťově -platné od 1. 5. 2021

 1. Návštěvník telefonicky kontaktuje od pondělí do pátku od 7.00 – 15.00 hodin sociální pracovnici na tel. čísle 606 627 036 a domluví si termín návštěvy.

 2. Návštěvy budou probíhat denně dopoledne v době od 9 – 11 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin.

 3. Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě osoby denně k jednomu klientovi a v čase max. 60 min.

 4. Návštěva bude dotázaná na svůj zdravotní stav, vyplní čestné prohlášení třetí osoby.

 5. Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude mít teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, nebude návštěva u klienta povolena.

 6. Návštěvy budou probíhat v předem určené místnosti nebo v zahradě Domova s výjimkou imobilních klientů.

 7. Návštěvy Domova dbají po celou dobu návštěvy pokynů zaměstnanců Domova.

 8. Každý návštěvník musí mít vlastní respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy, děti od 3-15 let musí mít chirurgickou roušku.

 9. Návštěvy budou povoleny při splnění jedné následujících podmínek:

 • v průběhu 48 hodin před zahájením návštěvy se podrobily RT-PCR vyšetření nebo absolvovaly POC test přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, uplynulo nejméně 14 dní,

 • v průběhu 90 dnů před návštěvou prodělaly onemocnění COVID-19 a předloží o tom doklad.Návštěvy u klientů COVID pozitiv jsou i nadále zakázány.

 1. Návštěvy u klientů COVID pozitiv jsou i nadále zakázány.

 

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

 

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Certifikáty pracovišť DOZP Kadaň