logo organizace

Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob

v DOZP Kadaň

 1. Návštěvník telefonicky kontaktuje zaměstnance DOZP, s kterým si domluví čas návštěvy.
  Kontakty:

  • DOZP Dvořákova 1128, Kadaň: 474 334 462

  • DOZP Březinova 1093, Kadaň: 474 344 379

 2. Zaměstnanec (vedoucí směny), bude koordinovat návštěvy tak, aby nedošlo ke koncentraci více osob na zařízení.

 3. Čas pro návštěvy bude vymezen:

  • dopoledne od 9:00 – 11:00 hod.

  • odpoledne od 14:00 - 17:00 hod.

 4. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby za jedním klientem ve stejném čase.

 5. Návštěva bude dotázaná na svůj zdravotní stav, vyplní dotazník o bezinfekčnosti.

 6. Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude mít teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je kontakt s klientem zakázaný.

 7. V případě příznivého počasí bude návštěvám doporučena vycházka s klientem.

 8. V případě nepříznivého počasí:
  DOZP Dvořákova 1128, Kadaň - bude zpřístupněna pro návštěvy vnitřní terasa se vstupem s venkovní strany.
  DOZP Březinova 1093, Kadaň - bude zpřístupněna návštěvní místnost.

 9. Při vstupu na terasu z venkovní strany, si musí návštěva vydezinfikkovat ruce, ústa chránit respirátorem FFP2, obout si návleky na boty.

 10. Bude zajištěno větrání vnitřní terasy.

 11. Návštěva po domluveném čase opustí terasu opět venkovním vchodem.

 12. Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce ploch a povrchů, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.

 

v DpS a DOZP Mašťov

Na základě usnesení vlády České republiky budou v Domově obnoveny návštěvy klientů od 12. 12. 2020 za následujících podmínek:

 1. Návštěvník telefonicky kontaktuje od pondělí do pátku od 7.00 – 15.00 hodin sociální pracovnici na tel. čísle 606 627 036 a domluví si termín návštěvy .

 2. Návštěvy budou probíhat denně dopoledne v době od 9 – 11 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin.

 3. Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby denně k jednomu klientovi max. 45 min., návštěvy osob mladších 18 let nejsou povoleny.

 4. Návštěvy budou probíhat v předem určené místnosti s výjimkou imobilních klientů.

 5. V případě testování se návštěvník dostaví do Domova 10 minut před termínem návštěv kvůli provedení testu.

 6. Testy budou prováděny v Domově na předem určeném místě zdravotnickým personálem.

 7. Návštěvy Domova dbají po celou dobu návštěvy pokynů zaměstnanců Domova.

 8. Každý návštěvník musí mít vlastní respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy.

 9. Každý návštěvník Domova pro seniory, je povinen se před návštěvou podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem.

 10. Součástí POC testování bude podepsání čestného prohlášení třetí osoby.

 11. Testování se netýká osob, které se v průběhu 48 hodin před zahájením návštěvy podrobily RT-PCR vyšetření nebo absolvovaly POC test přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.

 12. Dále se toto netýká osob, které v průběhu 90 dnů před návštěvou prodělaly onemocnění COVID-19 a předloží o tom doklad /originál nebo ověřenou kopii/.

 13. Testování se netýká také osob, navštěvující klienty služby DOZP nebo klienty s omezenou svéprávnosti či klienty v terminálním stádiu.

 14. V případě vyžádání návštěvníkem Domova, vydá Domov o provedeném testování POC testem potvrzení, které má platnost 48 hodin i pro jiná zařízení sociálních služeb.

 15. Domov vede evidenci testovaných osob a výsledků provedených testů.

 16. Návštěvy u klientů COVID pozitiv jsou i nadále zakázány.

 

Další možná Odběrová místa SARS CoV-2:

Kadaň -  U Stadionu 2028, Kadaň – tel. 702 256 278

Nemocnice Žatec, Husova 2796, Žatec – tel. 607 056 741

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, Chomutov – tel. 474 447 111

Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, Most – tel. 478 031 111 

 

Oznamujeme, že dne 16. 11. 2020 byla u některých klientů a zaměstnanců DpS a DOZP Mašťov prokázána nákaza SARS CoV -19. Onemocnění COVID-19 má u všech klientů i zaměstnanců lehký průběh. Byla přijata následná opatření k zamezení dalšímu šíření dle doporučení KHS.

Certifikáty pracovišť DOZP Kadaň