Domovy pro seniory

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor služby: 6916747

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Pavla Svobodová, DiS.

Kontakt:svobodova.pavla(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a svobod.

Cíle:

 • Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností klientů
 • Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů
 • Spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí
 • Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov

Okruh osob:

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku.

Kapacita:

počet lůžek: 42

Zásady - principy poskytované sociální služby:

 • Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.
 • Individuální přístup ke klientům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých klientů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.
 • Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu.
 • Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienta v činnostech, které jsou schopni zvládnout.
 • Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.
 • Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.
 •  

  Další dokumenty

  Žádost o poskytnutí sociální služby

  Vyjádření lékaře o zdravotnim stavu

  Informace k nástupu do Domova

  Návrh smlouvy

  Návrh smlouvy alternativně

   Ceník 

   Ceník alternativně 

  Domácí řád Domova pro seniory

  Místní a časová dostupnost

  Pravidla pro návštěvy

  Zdravotní péče

  Struktura domova

  Leták

  Fotogalerie domova

   

  Kde službu najdete:

  Mašťov Sídliště 232

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •