Chráněné bydlení (Kadaň, Poštovní 951)

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
Kadaň 432 01

IČO: 46789910

Název zařízení: Chráněné bydlení Kadaň

Druh služby: Chráněné bydlení

Identifikátor služby: 5323100

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Poštovní 951, 432 01 Kadaň.

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Dagmar Bečvářová, DiS.

Kontakt: becvarova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 462

Sociální pracovnice: Karolína Jersáková, DiS.

Kontakt: jersakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 082

Veřejný závazek

Posláním služby Chráněného bydlení v Kadani, ul. Poštovní 951, je vytvářet klientům domácí prostředí, které je přiblíží k prožívání života běžné populace.
Klientům je poskytována přiměřená míra podpory, která vede klienty k samostatnosti v péči o vlastní osobu, v péči o domácnost, v přípravě stravy a v hospodaření se svými financemi.
Usilujeme o snižování závislosti klientů na službě a podporujeme je v aktivním využívání svého volného času, ve využívání veřejně dostupných služeb a institucí, v zapojení se do společnosti a pracovního procesu.
Respektujeme jejich práva a zachování lidské důstojnosti .

Cíle:

 • Podpora individuálního rozvoje, samostatnosti a nezávislosti.
 • Vést a podporovat klienty k využívání běžně dostupných služeb a institucí.
 • Zapojovat klienty do společnosti a společenského života.
 • Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Respektovat klienty v rozhodování o svém životním stylu a právu na přiměřené riziko svého jednání

Okruh osob:

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku, s nízkou mírou podpory (tj. které jsou soběstačné alespoň v základních úkonech péče o svou osobu a v péči o domácnost).

Služby neposkytujeme osobám:

 • Osobám s přidruženou psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních klientů (psychoonemocnění, sexuální deviace, agresivita).
 • Osobám se sníženou mobilitou či zcela imobilním z důvodu bariérovosti budovy.

Kapacita:

počet lůžek: 8

Zásady - principy poskytované sociální služby:

 • Zachovávat lidskou důstojnost klientů.
 • Vycházet z individuálně určených potřeb klientů.
 • Působit na klienty aktivně.
 • Podporovat rozvoj samostatnosti.
 • Podporovat klienty v pracovních činnostech na volném trhu práce.
 • Posilovat sociální začleňování klientů.
 • Zajistit dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Poskytovat sociální služby v náležité kvalitě.

 

Další dokumenty

Žádost o poskytování sociální služby

Posudek lékaře

Potvrzení o školní docházce

 Návrh smlouvy dospělí 

Návrh smlouvy dospělí alternativní

Domácí řád

Místní a časová dostupnost

Fotogalerie Bydlení

Leták

 Ceník 

Ceník alternativně

   „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“

    Einstein

 

Kde službu najdete:

ul. Poštovní 951, Kadaň