Výlet na ranč Mstišov 16/5

Výlet na ranč Mstišov. Klienti se sem rádi vrací a rádi se starají o koníky. V rámci návštěvy, zde probíhá Hipoterapie, metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje.