Vítání léta 29/6

Děti strávili den plný her a zábavy. Opékali jsme výborné špízy a buřtíky. Navštívila nás městská policie a hasiči, kterým patří velké díky.