Výlet Pětipsy

Klienti strávili krásné odpoledne v Pětipsech, kde navštívili spoustu zvířátek a na závěr si opekli buřty.