Opékání buřtů 4/10

Počasí přálo udělat si výlet do Chomutova na zahradu pracovnice D. Visingerové. Poseděli jsme venku při kávičce a dobré buchtě, kterou pro nás „teta“ připravila. Také jsme si zde opekli buřty a klobásy a podíleli se na jejich přípravě. Zpátky jsme se vraceli vlakem, což bylo hlavně pro uživatelku Jarušku Machatovou velký zážitek, protože jela vlakem poprvé.