Projížďka na koních 6/10

Na dnešní den byl naplánován výlet na ranč Ireny Minaříkové, která v našem zařízení provádí také canisterapii. Projížďka na koních je pro nás velký zážitek a do sedla se vyhoupli  téměř všichni. Než se koníci vyvedli do výběhu, také jsme se učili, jak se ošetřují a hřebelcují.