Vystoupení dětí za základní školy 1/6

Dopoledne nás navštívily děti z 1. ZŠ v Kadani a předvedly nám pásmo tanečků na známé písničky. My jsme jim na oplátku připravili opékání špekáčků. Děkujeme za hezké vystoupení.