Václavská zábava 27/9

Svátek všech Vašků a Václavů oslavili klienti na taneční zábavě, k poslechu a tanci hrál p. Fiřt.