Masopustní zábava 20/2

Tancovalo se a hodovalo při hudební produkci p. Fiřta.