Mikulášská zábava 4/12

Hudební produkci zajistil p. Zíma svou hrou na harmoniku.