Výlet do Kadaně, procházka kolem Ohře, návštěva cukrárny 21/8