MDŽ 8/3

Našim klientkám přišly popřát děti z místní Základní školy s krátkým pásmem básniček, písniček a tanců. Pro každou klientku děti vlastnoručně vyrobily papírové květiny, které jim na závěr předaly. Popřát našim ženám přijela i paní ředitelka Ing. Lenka Miláková, MBA a s přáníčkem, vlídným slovem a květinou se připojili i ostatní zaměstnanci domova.