Výlet do Prahy - Galerie Spektrum

Výlet se nám velmi líbil. Dovolil nám zavzpomínat na staré časy našeho mládí.