Velikonoční zábava 23/3

V našem domě jsme si pořádali Velikonoční zábavu s naším oblíbeným harmonikářem Miroslavem Zímou, na kterou jsme pozvali klienty z Domova pro seniory při MSSS v Kadani ve Věžní ulici. Velice rádi naše pozvání přijali a na oplátku nám v rámci této zábavy zazpíval jejich pěvecký sbor Věžňáci pod vedením sbormistra p. Radka Strýhala. Naše paní ředitelka Ing. Miláková všem popřála krásné velikonoční svátky a příjemnou zábavu. Společně  jsme si zazpívali, zatančili a užili si dobré nálady. Bylo připraveno bohaté pohoštění.