Mikulášské posezení (3. 12. 2009)

Dne 3. 12. 2009 jsme měli v Domově Mikulášské posezení, na kterém vystoupili se svým pásmem i někteří z našich uživatelů. Zazpívali nám několik koled a přednesli vánoční básně. Poté u nás vystoupil pěvecký sbor ProRadost dětí a dospělých z Radonic pod vedením paní Mgr. Ivany Hiekové, který svým zpěvem navodil krásnou předvánoční atmosféru. Všechny jsme odměnili upomínkovými předměty a velmi jim děkujeme za krásný zážitek.