Pečení vánočky s p. Doubravovou (dne 22. 12. 2009)

Dne 22. 12. 2009 jsme se rozhodli, že si volnou chvilku zkrátíme pečením, a protože se blíží Štědrý den, tak nás naše uživatelka p. Doubravová naučila uplést Vánočku. Bedlivě jsme se dívali  v čem spočívá to kouzlo a čekali jsme až se Vánočka upeče. Dne 23. 12. 2009 ji společně ochutnáme na odpolední Kavárničce.