Výstava loutek Vítězslavy Klimtové

Do zámku v Klášterci n/O nás tentokrát 23.10. 2008 přilákali tajemní skřítci a loutky, které zde mají nově zhotovenou expozici ve sklepení zámku.

A podívaná to byla skvělá. Dostali jsme se do opravdového království pohádek.

Na památku jsem si odnesli obrázky skřítků a něco málo pohádkového světa s sebou domů.