Festival malých divadelních forem 23 - 24/10

V žateckém a lounském divadle proběhl 10. ročník divadelního festivalu pro zdravotně postižené občany s názvem Náš svět 2012. Pořadatel, příspěvková organizace Kamarád LORM, tímto festivalem představuje co nejširší veřejnosti umění, život a sny zdravotně postižených spoluobčanů. I my jsme si nacvičili krátké hudební vystoupení a užili si krásné dva dny zábavy, setkávání a legrace.