Oslava MDŽ 8/3

V Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením oslavily uživatelky svůj svátek. Dopoledne zpříjemnily děti z MŠ svým vystoupením. Nechyběla ani malá kytička a pohoštění.