Sportovní hry Šuplík 22/5

Tento den se konal 2. ročník Sportovních her pořádaných DSSKM. Soutěžilo 8 družstev složených z našich uživatelů i soutěžících z dalších  míst v regionu. Všichni se vystřídali na disciplínách jako např. boccia, slalom, hod kroužkem, střílení hokejkou. Vítězná družstva odměnila paní ředitelka Ing. Miláková cenami, ale všichni zúčastnění si odnesli malou pozornost za sportovní výkon a hlavně dobrý pocit z hezky prožitého dne.