Canisterapie

Pravidelně náš Domov navštěvuje slečna Irenka Minaříková se svými vyškolenými pejsky Adolfem a Bee. Především se zaměřuje na ležící klienty, kterým tato metoda velmi prospívá. Terapie využívá pozitivního působení psa na člověka. Například teplota psa je o 1 stupeň Celsia vyšší než u lidí, což je pro méně pohyblivé klienty velmi přínosné, lépe se uvolní a více prokrví chladnější části těla. Tam, kde je velká komunikační bariéra se uživatel sám „naladí“ podle psa a dochází ke zklidnění.