Příprava na velikonoční svátky 25/3 – 29/3

Uživatelé Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením se spolu s pracovnicemi volnočasových aktivit připravují na nadcházející svátky jara.