Novoroční turnaj v šipkách 23/1

Páteční dopoledne 23. 1. 2013 probíhalo na Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením sportovní klání uživatelů. Druhým rokem pořádal Domov Novoroční turnaj. Zúčastnilo se šest soutěžících. Přesto, že jich nebylo mnoho nechyběl sportovní duch ani povzbuzování přihlížejících fanoušků. V závěru turnaje čekaly na soutěžící drobné ceny s diplomem a pamětní listy. Všichni soutěžící se již těší na třetí ročník.