Výlet do Muzea města Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 22. 2. 2013 se vypravili uživatelé Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením na tematický výlet s názvem po GIGANTI DOBY LEDOVÉ. Shlédli krásnou výstavu z Doby ledové, doplněnou o odborný výklad průvodkyně. Akce se nám všem moc líbila a občas se až tajil dech v blízkosti velikánů. Výlet jsme zakončili zaslouženým odpočinkem v místní cukrárně, kde ještě při kávě a dobrém zákusku jsme si předávali své zážitky.